logo1111.bmp


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  


Krusze 34

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

Nauczyciele - rok szkolny 2017/2018

 L.p.  Imię, nazwisko  Stopień awansu  Funkcja  Nauczane przedmioty

 

1.

Elżbieta Sadowska

nauczyciel dyplomowany

dyrektor szkoły 

przyroda

  2.

Danuta Rakowska

nauczyciel dyplomowany

społeczny zastępca

dyrektora szkoły,

wychowawca klasy I

kształcenie zintegrowane

  3.

Małgorzata Brejnak

nauczyciel mianowany

wychowawca klasy VII, opiekun SU

j. polski

  4.

Anna Wojewódzka

nauczyciel mianowany

wychowawca klasy III

kształcenie zintegrowane,

plastyka

  5.

Zuzanna Wielądek

nauczyciel mianowany

wychowawca klasy 0

wychowanie przedszkolne

  6.

Barbara Bochowicz

nauczyciel kontraktowy

wychowawca klasy II, V

matematyka

 

  7.

Marcin Szczapa

nauczyciel dyplomowany

 -

historia, muzyka

  8.

Ewa Radzka
 nauczyciel kontraktowy

-

fizyka, chemia

  9.

Magdalena Rozbicka  

-

język niemiecki

 

10.

Tomasz Bogusiewicz

nauczyciel mianowany  

wychowawca klasy VI

wychowanie fizyczne

technika

 11.

Anna Sęk

nauczyciel mianowany

bibliotekarz szkolny 

świetlica  

 12.

Elżbieta Sulewska

nauczyciel mianowany

 

religia, j. angielski,

wychowanie do życiaw rodzinie

 13.

Piotr Turbacz

nauczyciel kontraktowy 

opiekun SU

język angielski

 14.

Krzysztof Bilski

nauczyciel dyplomowany

informatyka

 

Międzynarodowe seminarium dla nauczycieli j.niemieckiego w Austrii

W dniach 28 sierpnia – 9 września 2011r. wzięłam udział w międzynarodowym seminarium „Innowacyjne nauczanie języka niemieckiego. Metodyka, dydaktyka, kultura Austrii.” Mój udział w szkoleniu był możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Comenius - Mogilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Organizatorem szkolenia było Austriackie Ministerstwo Nauki, Sztuki i Kultury – Departament Kultury i Języka (http://www.kulturundsprache.at/)

 Tematy i treści szkolenia koncentrowały się wokół pomysłów i koncepcji, które czynią lekcję języka niemieckiego różnorodną, ciekawą i inspirującą.

 Postawie otwartości na inne kultury i gotowości współpracy służyły ćwiczenia z zakresu pedagogiki zabawy, które integrowały grupę nauczycieli z 19 krajów z Europy, Afryki, Azji i Ameryki. Jednym z głównych celów organizatorów szkolenia było ukazanie roli krajoznawstwa i wiedzy o kraju w kształceniu językowym. Dlatego uczestnicy seminarium nie tylko poznali Wiedeń z przewodnikiem, zwiedzając muzea, ale także samodzielnie zdobywali informacje na temat życia mieszkańców stolicy Austrii podczas realizacji zadań w terenie.

 Warsztatowa forma ćwiczeń pozwalała poznawać metody pracy, które mobilizują uczniów do działania, poszukiwania, prezentowania własnych pomysłów i przede wszystkim komunikowania się w języku niemieckim. Warsztaty metodyczne ukazały sposoby pracy z tekstem literackim – także na pierwszych etapach nauczania języka. Warsztat na temat policentryczności języka niemieckiego ukazał postawę Austriaków oraz Niemców do ich języka ojczystego. Oddziaływaniu na różne zmysły w edukacji służyły warsztaty muzyczne i teatralne. Podkreślały wpływ zaangażowania całego ciała podczas kształcenia na rezultaty nauczania. Ciekawym uzupełnieniem tych warsztatów był wieczór literacko – muzyczny w wykonaniu prowadzących warsztat muzyczny i teatralny. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się warsztat, który ukazał metody pracy z filmem. Wykłady na temat historii Austrii oraz realiów życiowych jej mieszkańców pomogły poznać tożsamość kulturową i historyczną Austrii.

 Taka forma szkolenia sprawia, że wiedza o kraju staje się konkretem, osobistym przeżyciem, którym można się dzielić z uczniami. Udział tak wielu przedstawicieli różnych narodowości w szkoleniu pomaga w budowaniu postaw otwartości na inne kultury i sprawia, że zagadnienia wielokulturowości stają się nie tylko piękną teorią, ale rzeczywistością, która opiera się na doświadczeniu.

 

Nauczycieli, którzy szukają informacji na temat sposobów dofinansowania szkoleń poza granicami kraju, zapraszam na stronę

http://www.comenius.org.pl/index.php/ida/6/

Pozostawiam także mój adres mailowy: a.sz.szkola@wp.pl

 

Agnieszka Szczapa

 


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )