logo1111.bmp


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  


Krusze 34

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

"LITERY ZNAM, CZYTAM SAM"

 

Projekt edukacyjny

 

„LITERY ZNAM, CZYTAM SAM”

 

 

    Do realizacji projektu zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas 0 – III

 

 

Cele:

 

 • Rozbudzanie aktywności własnej uczniów dotyczącej umiejętności czytania
 • Rozwijanie techniki czytania głośnego, cichego, ze zrozumieniem
 • Rozbudzanie ainteresowań czytelniczych
 • Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów, w tym poezji

 

     Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez samodzielne wykonanie przez uczniów comiesięcznych zadań. Stopień wykonania zadań będzie punktowany. Suma uzyskanych punktów będzie decydować o uzyskanej pozycji w rankingu klasowym.

     Punkty zdobywane przez uczniów w poszczególnych miesiącach będą sumowane. Zwycięzcą zostanie ten uczeń, który w maju będzie miał na swoim koncie najwięcej punktów

 

      Do udziału w projekcie można przystąpić w dowolnym czasie.

 

 

ZADANIA MIESIĘCZNE

 

 

Lp.

Miesiąc

Zadanie

Uwagi

1

PAŹDZIERNIK

„Nasz Patron, nasz wzór”

Termin realizacji do 22.X.2013 r.

2

LISTOPAD

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”

 

Termin realizacji do 25.XI.2013 r.

3

GRUDZIEŃ

„Zimowe krajobrazy”

 

Do 12 XII 2013 - etap klasowy

16. XII. 2013 prezentacja 

4

STYCZEŃ

„Dzień Postaci z Bajek”

 

Do 30. I. 2014 - 

etap klasowy

5

LUTY

„Kącik książki czytanej w domu”

 

 

6

MARZEC

„Książka z uśmiechem”

 

 

7

KWIECIEŃ

„Moja mama czarodziejka”

 

 

8

MAJ

Podsumowanie realizacji projektu

 

 

 

Co należy zrobić, aby wykonać zadania w miesiącu STYCZNIU

Zapraszamy dzieci do zaprezentowania swojego ulubionego bohatera wybranej książki. W pierwszej części prezentacji dziecko powinno przedstawić swojego bohatera: Jak wygląda? Jaki ma charakter? Dlaczego go wybrało? Podczas uzasadnienia wyboru bohatera może przytoczyć ciekawą przygodę, której fragment w drugiej części prezentacji przeczyta. Forma prezentacji powinna zaciekawić publiczność. Dlatego można przebrać się za wybraną postać lub wzbogacić swój występ rysunkiem albo maskotką. 

Uczniowie kl. 0 i kl. I mogą w drugiej części prezentacji wyrecytować fragment książki lub wiersz, który tę postać ukazuje.

 

Ocenie będzie podlegała zarówno I część prezentacji - opowiadanie o głównym bohaterze i wykorzystanie dodatkowych środków (np. przebranie, rysunek lub maskotka), jaki i II część - czytanie fragmentu tekstu (kl. II i kl. III) lub recytacja (kl. 0 i kl. I) Uczniowie, którzy przygotują najciekawsze prezentacje w klasie, wystąpią na spotkaniu klas 0 - III. Spotkanie odbędzie się w lutym.

Co należy zrobić, aby wykonać zadanie w miesiącu GRUDNIU

Uczniowie mają za zadanie sami wybrać książkę, w której znajdą fragment opisujący zimowy krajobraz.

Chętni uczniowie z klasy II i III przygotowują do prezentacji w klasie wybrany fragment książki. Fragment ten powinien ukazać cechy charakterystyczne zimowego krajobrazu, zwrócić uwagę czytelnika na jego piękno i malownicze elementy. Prezentacja opisu może być krótsza od dotychczasowych.

Dzieci z "0" i kl. I wybierają wiersz, który obrazuje zimowy krajobraz. Ocenie podlega recytacja wiersza.

W klasie zostaną wyłonieni uczniowie, którzy najlepiej zaprezentują wybrany przez siebie fragment książki (kl. II i III) lub wyrecytują wiersz ( "0" i kl. I).

 

Uczeń, który w prezentacji klasowej otrzyma 13 - 15 pkt w nagrodę zaprezentuje się na spotkaniu klas 0 – III.

 

W ocenie prezentacji wybranego fragmentu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • płynność czytania – 3 pkt
  • wyrazistość mowy - 3 pkt
  • interpretacja tekstu – 3 kpt
  • mimika, ruch - 3 pkt
  • dobór tekstu, ogólne wrażenie – 3 pkt
Co należy zrobić, aby wykonać zadania w miesiącu LISTOPADZIE?

Uczniowie mają za zadanie sami wybrać książkę, której bohaterem jest miś . Pragniemy bowiem poznać jak najwięcej sylwetek misiów - bohaterów literackich, ale nie tylko znanego już wszystkim dzieciom Kubusia Puchatka. Pragniemy pokazać, że miś jest najlepszym przyjacielem dziecka, a można go spotkać w książce. Zachęcamy więc dzieci do wypożyczenia i czytania książek.

 

Chętni uczniowie z klasy II i III przygotowują do prezentacji w klasie wybrany fragment książki, której bohaterem jest miś. Fragment ten, ma stanowić zamkniętą tematycznie całość. Czytanie przez ucznia wybranego fragmentu nie powinno przekraczać 3 minut.

Dzieci z "0" i kl. I wybierają wiersz, którego bohaterem jest miś. Ocenie podlega recytacja wiersza.

W klasie zostaną wyłonieni uczniowie, którzy najlepiej zaprezentują wybrany przez siebie fragment książki (kl. II i III) lub wyrecytują wiersz ( "0" i kl. I).

 

Uczeń, który w prezentacji klasowej otrzyma 13 - 15 pkt w nagrodę zaprezentuje się na spotkaniu klas 0 – III podczas obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia

 

W ocenie prezentacji wybranego fragmentu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • płynność czytania – 3 pkt
  • wyrazistość mowy - 3 pkt
  • interpretacja tekstu – 3 kpt
  • mimika, ruch - 3 pkt
  • dobór tekstu, ogólne wrażenie – 3 pkt
Co należy zrobić, aby wykonać zadania w miesiącu PAŹDZIERNIKU?

Uczniowie mają za zadanie sami wybrać książkę opisującą  życie lub nauki  bł. Jana Pawła II. Następnie przygotować się do prezentacji w klasie samodzielnie wybranego z tej książki fragmentu. Fragment ten, ma stanowić zamkniętą tematycznie całość. Czytanie przez ucznia wybranego fragmentu nie powinno przekraczać 3 minut. W klasie zostaną wyłonieni uczniowie, którzy najlepiej zaprezentują wybrany przez siebie fragment. Następnie odbędzie się prezentacja na spotkaniu uczniów klas 0 – III

 

W ocenie prezentacji wybranego fragmentu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • płynność czytania–       2 pkt
  • wyrazistość  mowy - 2 pkt
  • interpretacja tekstu – 2 pkt
  • mimika, ruch 2 pkt
  • dobór tekstu, ogólne wrażenie – 2 pkt
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )